Bezpieczeństwo i Ekologia
Doradztwo, Niszczenie dokumentów,Transport
Data ProfessionalNiszczenie dokumentówSkup złomuDoradztwo w ochronie środowiskaNOWOŚĆ - szkolenia ochrona środowiskaUsługi transportoweCertyfikaty i ReferencjeKontakt
Oferta - szkolenia
Oferta - doradztwo
Oferta - doradztwo
 

Firma DATA Professional to bardzo aktywnie rozwijająca się firma,

działająca w branży niszczenia dokumentów oraz usług pokrewnych. Powstała w 2010 roku i szybko zdobyła zaufanie klientów. W odpowiedzi na zainteresowanie kompleksową obsługą nie tylko w zakresie gospodarki odpadami, w marcu 2010 roku został powołany do życia zespół doradców środowiskowych. Zespół zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Do jego zadań należą:

opracowanie wniosków i uzyskiwanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami    (informacja o wytwarzanych odpadach, plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi), decyzji na wytwarzanie odpadów (w tym zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz stacje demontażu pojazdów), planu gospodarki odpadami dla firm z sektora budowlanego, remontowego, usługowego (serwis)

opracowanie i uzyskiwanie decyzji z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza


zgłaszanie instalacji emitujących gazy i pyły do powietrza

rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

doradztwo z zakresu opłaty produktowej, rozliczanie zaległej opłaty produktowej

uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych

opracowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu wytwarzanych, zbieranych lub poddanych odzyskowi odpadów

prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu zebranego lub przetworzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

uzyskiwanie zezwoleń na transgraniczne przemieszczenie odpadów

rejestracja podmiotów i sporządzanie raportów do KOBIZE

kompleksowa obsługa firm w zakresie obowiązków środowiskowych

wykonywanie usług szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska

      

Zespół obsługuje kompleksowo firmy z branż:

produkcyjnych (m.in. materiały budowlane, przetwórstwo spożywcze, artykuły papiernicze, artykuły z tworzyw sztucznych, motoryzacyjne),

handlowych(m.in. sieci handlowe artykułami przemysłowo - spożywczymi, sieci handlowe sprzętem AGD, sklepy RTV i elektryczne),

usługowych (zbieranie i przetwarzanie odpadów, budownictwo i remonty, utrzymanie czystości).
Kontakt:


mail: ochrona.srodowiska@data-pro.pl
tel.:668 887 755
      

                      

 

Data ProfessionalNiszczenie dokumentówSkup złomuDoradztwo w ochronie środowiskaNOWOŚĆ - szkolenia ochrona środowiskaUsługi transportoweCertyfikaty i ReferencjeKontakt